Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Získavanie, spracovanie a použitie osobných údajov

Keď navštívite naše webové stránky, zaznamenajú naše webové servery štandardným spôsobom IP adresu, ktorá vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovú stránku, z ktorej nás navštívite, webové stránky, ktoré u nás navštívite, ako aj dátum a trvanie návštevy. Osobné údaje sa zaznamenajú len vtedy, keď nám ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie alebo otázok (e-mail).

Vaše osobné údaje používame len na účely technickej správy webových stránok vždy len v takom rozsahu, aký je na to potrebný. Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom nasleduje len v rámci záväzných právnych predpisov. Naši spolupracovníci sú z našej strany zaviazaní k diskrétnosti.

Chceme vaše údaje použiť na to, aby sme vás mohli informovať o našich službách, prípadne zistiť váš názor na ne. Samozrejme, účasť na takýchto akciách je dobrovoľná. Ak by ste s nimi nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľa toho zablokovať.

Prevádzkovateľ prijíma technické a organizađné bezpečnostné opatrenia, aby chránil u nás vedené údaje proti manipulácii, strate, zničeniu a zásahu nepovolaných osôb.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť ZANZI s.r.o., Haniska 429, 044 57 Haniska (Obchodný register: Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka: 13611/V, IČO: 36217441, kontakt) ( ďalej len „Spoločnosť“ ) rešpektuje ochranu práv fyzických osôb pred neoprávneným zasahovaním do ich súkromného života pri spracúvaní ich osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. (ďalej len „Zákon“).

Webové stránky spoločnosti umožňujú používateľom prezerať jednotlivé stránky bez identifikácie a poskytovania akýchkoľvek osobných údajov.

Hlavná stránka         Podmienky používania           Pravidlá používania súborov cookies

Zdielať